,,Znam swój region – województwo dolnośląskie”

,,Znam swój region – województwo dolnośląskie”

W Spółdzielczym Klubie Piast w Jaworze odbył się 40 Jubileuszowy Powiatowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy ,,Znam swój region – województwo dolnośląskie”, który organizowany był przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej, Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze oraz Spółdzielczy Klub ,,Piast” w Jaworze🙂
W Turnieju wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych : Nr 1w Jaworze pod opieką p. Barbary Gmerek-Skalik, Nr 2 pod opieką p. Małgorzaty Skołd i Nr 5 w Jaworze pod opieką p. Anny Ordy oraz szkół i placówek ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze po opieką p. Małgorzaty Skołd, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze pod opieką p. Dariusza Szojki, Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze pod opieką p. Andrzeja Kowalika oraz Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze pod opieką p. Grażyny Dyndy. Uczestnicy Turnieju rozwiązywali indywidualnie test, który obejmował pytania o powiecie jaworskim, Parku Krajobrazowym ,,Chełmy”, Dolnym Śląsku oraz pytania dotyczące zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. Po części pisemnej drużyny miały za zadanie rozpoznawać na zdjęciach obiekty z terenu Dolnego Śląska. Była to swoista nauka połączona z zabawą. Rywalizacja, która dawała wiele radości.
Po turniejowym wysiłku nastał czas na odpoczynek i słodki poczęstunek. W tym czasie komisja konkursowa zabrała się do mozolnej pracy i dokonała oceny wyników testów i prac drużynowych.
W kategorii Szkoły Podstawowe – klasyfikacja indywidualna I miejsce zajął Michał Piwowarski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze; II miejsce zajął Karol Kwiatkowski uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworze, III miejsce zajął Tymoteusz Maruszczak uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworze.
W kategorii szkoły i placówki ponadpodstawowe indywidualnie: I miejsce zajął Dawid Skowron uczeń PCKZiU w Jaworze, II miejsce zajął uczeń I LO w Jaworze Stanisław Dziędzioła, III miejsce (po dogrywce) zajął uczeń I LO w Jaworze Grzegorz Król.
Drużynowo wśród szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworze, a wśród szkół i placówek ponadpodstawowych Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
Zwycięzcom gratulacje, piękne dyplomy i nagrody wręczyli prezes Oddziału PTTK w Jaworze p. Leszek Drabczyk i dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze p. Mariusz Barański.
Organizatorzy i uczestnicy 40 Powiatowego Turnieju Krajoznawczo- Turystycznego ,,Znam swój region – województwo dolnośląskie” składają ogromne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Jaworze oraz Urzędowi Miasta w Jaworze za wsparcie organizacji turnieju.
Dziękujemy..
i....zapraszamy za rok na turniejowe spotkanie😊

Informacja o ciasteczkach