Powiatowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy.

W dniu 19 listopada b.r. w Spółdzielczym Klubie Piast w Jaworze odbył się Powiatowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy.
Organizatorami konkursu była Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaworze oraz Klub Piast w Jaworze.
Do konkursu zgłosiło się 5 trzyosobowych drużyn. Jedna drużyna w kategorii szkół podstawowych oraz 4 drużyny w kategorii szkół średnich. Konkurs składał się z dwóch części. Pisemnej, gdzie zadaniem uczestników konkursu było wykazanie się wiedzą na temat historii, geografii Dolnego Śląska, atrakcji turystycznych Powiatu Jaworskiego, oraz zasad zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej. W części drugiej musieli rozpoznać wybrane atrakcje turystyczne Dolnego Śląska.
Grupowo pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczenego w Jaworze - logistycy, drugie miejsce drużyna z Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, trzecie uczniowie PCKZiU oraz wyróżnienie drużyna z Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze.
Indywidualnie w kategorii szkoły średnie
1. Magdalena Pieszczek
2.Amelia Kliszcz
3.Dawid Małas
Indywidualnie w kategorii szkoły podstawowe
1.Michał Piwowarski
2.Emilio Arcona
3.Zbigniew Kościk
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Informacja o ciasteczkach